صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

چشم انداز و اهداف مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

چشم انداز مرکز دستیابی به جایگاه ممتاز علمی در کشور و منطقه در عرصه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و تبدیل شدن به یکی از مراکز پیشرو پزشکی بازساختی در بیماری های غدد و متابولیسم در دنیا تا 10 سال آینده است.

اهداف کلان و راهبردی مرکز

 1. توسعه دانش و کاربردی سازی نتایج پژوهش های حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با هدف ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی بیماران
 2. انجام پژوهش های ترجمانی و بالینی با هدف ارائه راهکارهای درمانی جدید برای بیماری های مزمن و غیرقابل درمان
 3. انجام مطالعات پایه ، ترجمانی و بالینی مستند، دقیق و هدفمند به منظور ایجاد و ارائه مستندات و شواهد علمی معتبر و توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد در حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی
 4. تربیت نیروی انسانی ماهر، کارآمد و آشنا با اصول تحقیق و توسعه در زمینه سلول درمانی و پزشکی بازساختی
 5. فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات لازم برای محققین و متخصصین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، سایر محققین دانشگاه و نهادهای خارج از دانشگاه با هدف ترغیب محققین به خلق محصول از ایده های پژوهشی و تجاری سازی آن
 6. تلاش در ایجاد شبکه ارتباط علمی موثر و کارآمد با سایرمراکز تحقیقاتی فعال در حوزه های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با هدف انجام پروژه های مشترک، کاهش موازی کاری و هم افزایی در این حوزه
 7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی سایر کشورها به ویژه مراکز پیشرو و همچنین سازمان ها و انجمن های علمی بین‌المللی در این حوزه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
 8. پدیدآوری بسترهای لازم و ارائه نقش حمایتی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان توسط محققین مرکز و پژوهشگاه با هدف تسریع تجاری سازی محصولات حاصل از پژوهش
 9. بسترسازی و ایجاد مشوق های لازم برای جذب نیروهای کارآمد و زبده فعال در سلول درمانی و پزشکی بازساختی به ویژه دانشمندان و محققین ایرانی مقیم در خارج از کشور
 10. تلاش برای ارتقاء کیفیت محصولات پزشکی بازساختی و سلول درمانی در کشور با تبعیت از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی با هدف ایجاد برندهای تجاری معتبر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و کمک به توسعه صادرات محصول و دانش فنی مرتبط با این حوزه
 11. جلب مشارکت کلیه ذینفعان از جمله سرمایه گذاران، نهادهای مردمی، خیرین، انجمن های علمی، انجمن های حمایت از بیماران و سازمان های خیریه با هدف کمک به نشر و توسعه علوم و محصولات مرتبط با این حوزه