پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

رونمایی از نخستین سامانه مصورسازی اطلاعات جمعیتی سلامت و بیماری ایران (VIZIT)ادامه

 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کنترل و پیشگیری از بیماری­های غیرواگیر

 

مطالب علمی

روند جهانی دیابت از سال 1980: تجزیه و تحلیل حاصل از 751 مطالعه مبتنی بر جمعیت با 4/4 میلیون نفر شرکت کننده

روند جهانی دیابت از سال 1980: تجزیه و تحلیل حاصل از 751 مطالعه مبتنی بر جمعیت با 4/4 میلیون نفر شرکت کننده

بررسی اثر افزایش میزان قند خون ناشتا بر احتمال بروز مرگ در افراد 64-25 سال در ایران

بررسی اثر افزایش میزان قند خون ناشتا بر احتمال بروز مرگ در افراد 64-25 سال در ایران

موفقیت ایران در دستیابی به آرمان چهارم برنامه توسعه هزاره در کاهش مرگ کودکان کمتر از 5 سال

موفقیت ایران در دستیابی به آرمان چهارم برنامه توسعه هزاره در کاهش مرگ کودکان کمتر از 5 سال

خطر ابتلا به ناهنجاری های مادرزادی در مادران دچار اضافه وزن و چاقی

خطر ابتلا به ناهنجاری های مادرزادی در مادران دچار اضافه وزن و چاقی

 

اخبار وتازه ها