پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

کارگاه و سمینارها / کارگاه های آموزشی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

کارگاه پروتئومیکس: بیوانفورماتیک کاربردی در آنالیز پروتئین ها

نوع همایش : کارگاه
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
محل برگزاری : پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک کاربردی در آنالیز پروتئین ها در پروتئومیکس صبح روز پنجشنبه 4 آبان ماه در محل پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این کارگاه مباحثی در ارتباط با اصول بیوانفورماتیک ، معرفی پایگاه های داده پروتیین ها و نحوه کار با آنها ، نحوه محاسبات مختصات پروتیین ها ، آشنایی با نحوه آنالیز پروتئوم با ابزارهای بیوانفورماتیک و آشنایی با نحوه استخراج توالی امینو اسیدها پروتیین ها از پایگاههای داده مطرح شدند. توضیح اینکه، دکتر بابک ارجمند استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته علوم سلولی کاربردی و دکتر کامبیز گیلانی دانشیار پژوهشکده ابن سینا جهاد دانشگاهی در رشته علوم زیست پزشکی سخنرانان اصلی این کارگاه بودند.