دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

دفتر حراست پژوهشگاه غدد و متابولیسم

حراست به عنـوان مشاور امین ، چشم مدیر در هر سازمان و وزارتخانه با توجه با اشـراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد, می تواند در تصمیم سازی و پیشرفت مجموعه تحت نظارت تاثیر اساسی داشته باشند.

 

تعریف حراست :

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد . از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.

وظایف حراست:

- حراست پشتوانه محکمی برای سلامت جامعه اداری

- وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف

- نقش حراست در پیشگیری از وقوع تخلف ها

- جلوگیری از بروز انواع فساد در سیستم اداری

- حفظ سلامت مدیریت به معنای یک جایگاه حاکمیتی در خدمت سیستم

- تعیین صلاحیت پرسنل در پستهای مدیریتی طبق دستورالعملهای مربوطه

- حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده

- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی

- طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه

- شناسائی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی

- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی

- تدوین دستورالعملهای حفاظتی

منشور اخلاقی و سازمانی حراست

- عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام

- رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان

- تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان

- رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع

- رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ ابرو و اسرار کارکنان

- تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص

- تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی

- تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان

- شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان

- بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز

- توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع

- اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو

- انجام ماموریتهای محوله

ارتباط با دفتر حراست پژوهشگاه: 88010062