دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

انتصاب دكتر پورعباسی به سمت مسئول کمیته آموزش و توانمند سازی کار گروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

دکتر حسین قنبری آلانق، مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه در حکمی دكتر عطاالله پورعباسی را به سمت مسئول کمیته آموزش و توانمند سازی کار گروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم منصوب کرد

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر عطاالله پورعباسی عضو محترم هیات علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان " مسئول کمیته آموزش و توانمند سازی کار گروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم "منصوب می شوید. تهیه بسته های آموزشی وارائه برنامه و کوریکولوم مدون آموزشی در خصوص مفاهیم، ضرورت ها، نیازها و الزامات، نمونه های بین المللی واهداف مورد نظر در داخل کشور در زمینه دانشگاه های نسل سوم در حوزه سلامت از مهم ترین وظایف این کمیته به شمار می رود. امید است با توکل به خدا و تشکیل تیم های کارشناسی و خبرگان مد نظر در انجام امور محوله در راستای تحقق بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم موفق و موید باشید.

دکتر حسین قنبری آلانق مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه