دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

تاریخچه - امور حقوقی

تاریخچه

يکی از خصائص بر جسته انسان اجتماعی بودن آن است، با بررسی و مطالعه در زندگی بشر در می يابيم انسان همواره قانون و قانونمندی را بصورت يک نياز واقعی احساس و همزمان با پيشرفت و تکامل خود به بررسی و تکميل قوانين نيز پرداخته است. وضع قوانين و مقررات موجود هميشه بر اساس نيازهای روز جامعه بشری بوده و بقای آن نيز به قوام قانون و ميزان پاسخگويی آن به مسائل و نيازمنديهای روز جامعه بستگی داشته است . دفتر حقوقی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در همين راستا و با هدف حفظ و استيفای حقوق و جلوگيری از تضييع منافع پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم  و اجرای صحيح و به موقع قوانين و مقررات و نيز امکان فراهم نمودن دستيابی به قوانين و اطلاعات موجود همواره در جهت حفظ و اعتلای (عدالت) کوشش نموده است. بنا به درخواست رياست محترم پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم در خصوص استقرار و تشكيل دفتر حقوقي در پژوهشگاه در راستاي انجام كارهاي حقوقي به نحو احسنت و رسيدگي به شكايات و بررسي قراردادهاي ارجاعي به آن پژوهشگاه، دفتر امور حقوقي معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع در مورخ 1391/9/1تشكيل گرديد كه تاكنون نيز با بررسي هاي متعدد مسائل حقوقي و كيفري در پيشبرد اهداف پژوهشگاه فعاليت خود را ادامه داده است. می دانيم فعاليت در اين عرصه مجاهدتی بليغ می طلبد ، چرا که راه دشوار و طولانی در پیش است لذا در این خصوص از همکاری و مساعدت همه عزيزان استقبال می نمائيم. باشد که اين تلاش مورد استفاده و بهره برداری طالبان عدالت قرار گيرد.