Interio

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/11/09 | Creator: 4

تعیین میزان اثر بخشی برنامه استفاده از شیر غنی شده با ویتامین D در مقایسه با شیر غنی نشده و تاثیر آن بر سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D دانش آموزان تهرانی تحت پوشش طرح شیر مدارس در سال 1390 ویتامین D، یک ویتامین محلول در چربی می باشد که متابولیت فعال آن 25 هیدروکسی ویتامین D نام دارد. چرخش مقادیر کافی این متابولیت در گردش خون جهت حفظ سلامت استخوان ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی، گنادها، عضلات و غیره در تمام سنین و نژادها ضروری می باشد. با توجه به مطالعات گسترده ای که در کشور صورت گرفته است به طور کلی کمبود ویتامین D مابین 40 الی 80 درصد در نقاط مختلف کشور گزارش شده است.

البته قابل ذکر است که کمبود این ویتامین با ارزش می تواند در بروز بیماری های مانند سرطان، دیابت نوع یک، استئوپروز و اختلالات خود ایمنی نقش داشته باشد. برای کنترل ویتامین D راهکار های متفاوتی وجود دارد در بسیاری از کشور ها از داروهای مکمل برای جبران کمبود آن استفاده می کنند اما نکته قابل توجه که در سال های اخیر بسیار در کشور های متفاوت اجرا شده است غنی سازی مواد غذایی می باشد. یک مطالعه مروری در امریکا نشان داد که در کشورهایی که غنی سازی مواد غذایی با ویتامین D در آنها صورت نمی گیرد، ویتامین د دریافتی نمی تواند سطح 25 هیدروکسی ویتامین د را در محدوده تامین سلامت افراد نگه دارد. همچنین در کشورهایی که از مکمل های ویتامین د استفاده می شود تنها 47% از میانگین ویتامین د دریافتی، تامین می گردد.

قابل ذکر است منابع غذایی حاوی ویتامین D بسیار محدود بوده (مانند ماهی سالمون) و از طرفی به طور مرتب مورد استفاده قرار نمی گیرند لذا غنی سازی مواد غذایی با ویتامین D جهت حفظ سلامت افراد می تواند بسیار موثر و کارا باشد. در کشور ما غنی سازی ویتامین د در شیر و آب پرتقال صورت گرفته است ولی این مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی برنامه استفاده از شیر غنی شده با ویتامین د در مقایسه با شیر غنی نشده و تاثیر آن برسطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د دانش آموزان تهرانی تحت پوشش شیر مدارس به طور گسترده مورد بررسی قرار داده است. البته قابل ذکر است میزان کمپلیانس مصرف شیر نیز در این گروه مورد اریابی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلی که در کشور صورت گرفته است چندین برتری دارد.

Source:

Author: