دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/11/21 | Creator: 59

مجری طرح: .

حوزه تخصصی: A trial of low-cost, technology-assisted, integrated care delivery program to prevent major cardiovascular events in disadvantaged populations

شروع طرح : : -

خاتمه طرح : : -

مقاله: .
لینک مقاله:
پایان نامه:
گرانت:
بین المللی:
چند مرکزی:
همکاران طرح: .
شرح:

هدف از مطالعه ارزيابي برنامه ارایه خدمات يکپارچه کم هزينه برای پيشگيري از بیماری های قلبي-عروقي حاد در مناطق محروم و با هدف کاهش حداقل 20 درصد خطر بروز این بیماری ها در این گروه از افراد، می باشد. در این کارازمایی تصادفی ، حداقل 310 مرکز بهداشت روستایی و حدود 55000 بیمار بالای 45 سال مورد ارزیابی کامل قرار میگیرند. افراد توسط بهورز آموزش دیده مورد ارزیابی میزان ریسک قلبی-عروقی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز درفرم های تعبیه شده در نرم افزار ثبت خواهند شد. ازاین بین درمان دارویی به حدود 30000 بیمار پرخطر بعنوان گروه مداخله، تخصیص تصادفی پیدا خواهد کرد و بر اساس میزان خطر محاسبه شده و الگوریتم های درمانی، درمان دارویی به گروه مداخله تجویز خواهد شد؛ ضمن اینکه هردو گروه تحت آموزش «سبک زندگی سالم» قرار خواهند گرفت. پیامدهای نهایی پروژه شامل: سکته قلبی غیر کشنده، مرگ در اثر بیماری های عروق کرونر و همچنین سکته مغزی کشنده و یا غیر کشنده، می باشند وحداقل مدت زمان پیگیری بیماران 4 سال خواهد بود. اولین نشست بین المللی تخصصی کمیته راهبری این مطالعه در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش، در تاریخ سوم بهمن ماه 1393 و با حضور معاونین محترم وزارت بهداشت، شرکت دارویی برکت، اعضای اصلی این کمیته از مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آکسفورد، George Institute for Global Health، و همچنین معاونین محترم بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی همکار پروژه، برگزار شد و پروتکل علمی و مراحل اجرایی مطالعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


Keywords