دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/10/24 | ایجاد کننده: 59

ماموریت مرکز

ما بر آنیم تا در مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، با همکاری علمی مراکز آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه های کشور و سازمان های بین المللی، تولید کننده شواهد مورد نیاز برای سیاستگذاری های موثر و عادلانه در بخش سلامت در سطوح بین المللی، ملی و فروملی باشیم.


کلمات کلیدی