دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1394/10/14 | Creator: 59

برگزاری کارگاه روش های پیشرفته تحلیل سطح و علل مرگ با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مرکز مدبریت شبکه) ،مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر ،دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در ایران ،سازمان پزشکی قانونی و مرکز آمار ایران در 8 و 9 مهرماه سال 1393 با حضور Dr. Mikkelsen Prof. Lopez در مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر


 
 

EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI


 


فایل ضمیمه
Keywords