Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

109 9/22/2018

بیماری عروقی اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت یکی از شایع ترین بیماری ها محسوب می شود. این بیماری زمانی رخ می دهد که عروق به واسطه افزایش رسوب دچار گرفتگی یا تنگی باشد. حدود یک سوم افراد ...