Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/05/28 | Creator: 130

نوع همایش: کارگاه

محل برگزاری: سالن استاد دکتر باستان حق پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
تاریخ آغاز: 1396/05/16
تاریخ خاتمه: 1396/05/18

توضیح: مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان " آشنایی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی" نموده است.

اهداف کارگاه:
  •  آشنایی با اصول و مفاهیم رویکرد ژنتیکی در بیماری ها
  •  آشنایی با اصول و شیوه های تجزیه و تحلیل داده های Genome-Wide Association Studies
  • آشنایی با اصول و شیوه های تجزیه و تحلیل Epigenome- & Metabolome-Wide Association Studies

مدرسان کارگاه :
  • دکتر عباس دهقان (ژنتیک اپیدمیولوژیست، دانشیار دانشگاه امپریال کالج لندن)
  • دکتر افشین استوار ( اپیدمیولوژیست، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)