Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/03/06 | Creator: 130

نوع همایش: دوره آموزشی

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تاریخ آغاز: 1397/03/30
تاریخ خاتمه: -

توضیح:
  • >* زمان : 30 خرداد ماه 1397
  •  ظرفیت : 30 نفر
  •  برگزار کننده: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

هدف کنفرانس:

هدف از برگزاری دومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است.

اهداف یادگیری:

الف) دانش نظری
  •  آشنایی با اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی
  •  غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی
  •  توصیف راهکار های کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به پای دیابتی
  •  چگونگی به کارگیری راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی به منظور ارائه بهترین مراقبت
  •  نقش پرستار در مراقبت از پای دیابتی
  •  تدوین برنامه مراقبت پرستاری پای دیابتی

ب) مهارتهای حرفه ای/عملی
  •  آشنایی با روش های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی و بالینی
  •  آشنایی با راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی
  •  آشنایی با راهکار های آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی>*