Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1392/03/26 | ایجاد کننده: 36

نقشه ذهنی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

EMRI پژوهشکده علوم بالینی غدد

◊ مرکز تحقیقات دیابت

◊ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

◊ مرکز تحقیقات استئوپروز

پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد

◊ مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

◊ مرکز تحقیقات بیوسنسور

◊ مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی

پژوهشکده علوم جمعیتی غدد

◊ مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

◊ مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج

◊ مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

گروه های تحقیقاتی
  •  پزشکی مبتنی بر شواهد
  • روزه داری اسلامی
  • ایمونوژنتیک
  • بیونانوتکنولوژی
  •  نوآوری
  • مدلسازی مولکولی
  • طب سنتی
  • اخلاق پزشکی


کلمات کلیدی