Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1392/03/22 | ایجاد کننده: 36

انتصاب سرپرست گروه نوآوری و فن آوری اطلاعات

با توجه EMRI به اهمیت فن آوری اطلاعات در عرصه خدمات سلامت و همچنین لزوم نوآوری و بهره گیری از تکنولوژی نوین در امر آموزش عموم مردم و درمان بیماران، پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم در سال های اخیر توجه بیشتری به این امر کرده است و گسترش سایت های متعدد پژوهشکده و گروه های تحقیقاتی و هچنین تشکیل گروه نوآوری و فن آوری اطلاعات از جمله فعالیت های این حیطه است. در این راستا جناب آقای دکتر ترابی با حکمی از سوی جناب آقای دکتر لاریجانی به عنوان سرپرست گروه نوآوری و فن آوری اطلاعات پژوهشکده علوم غدد منصوب شد


فایل ضمیمه
کلمات کلیدی