Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1392/03/22 | ایجاد کننده: 36

جلسه نو آوري پژوهشكده علوم غدد

پژوهشكده EMRI علوم غدد و متابوليسم به منظور ارايه نوآوري ها و چشم اندازهاي نوين در راستاي اهداف و رسالت خود اقدام به برنامه‌ريزي براي مشارکت پربار در روز نوآوري دانشگاه نموده است. پژوهشكده به منظور تدوین زير ساخت‌هاي مناسب براي خلاقيت‌ها و نوآوري پژوهشکده اقدام به تشکیل گروه نوآوری نمود. این گروه تا کنون با حضور فعال اعضاء و مدیران آن جلسات منظمي جهت تهيه نقشه‌هاي راه و ترسيم فعاليت‌ها برگزار نموده است.

گروه نوآوری و فن آوری اطلاعات در 14 آبان 90 به همراه اعضاء و مديران خود فعاليت‌هاي صورت گرفته و ترسيم شده را براي دیگر گروه‌هاي پژوهشکده ارايه دادند تا ضمن آشنا سازی ديگر افراد و گروه ها با اين فعاليت ها بتوان نقشه كل فعاليت‌هاي صورت گرفته در پژوهشكده، تعيين نقاط ضعف و قوت و روند آينده پژوهشكده ترسيم شود.


کلمات کلیدی