Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1392/03/23 | ایجاد کننده: 36

بیونانوتکنولوژی

می توان EMRI گفت که بیونانوتکنولوژی به‌عنوان یک زمینه ی تحقیقاتی بین‌رشته‌ای است که به‌سرعت در حال رشد و توسعه است و با مقوله ی علم و مهندسی در سطح مولکول ارتباط دارد.

بیونانوتكنولوژی در زمینه های مختلفی کاربرد دارد از جمله ساخت بیونانوماشین ها که ماشین های مولكولی با ابعادی در حد نانومتر هستند و همچنین ساخت مواد زیستی مستحكم و زیست تخریب پذیر.

اما یکی از مهمترین کاربردهای این علم کاربرد آن در پزشکی می باشد . بیونانوتكنولوژی می تواند کلیدی باشد برای پیدا کردن روشهای تشخیصی سریع ترو آسان تر بیماری ها در آزمایشات گوناگون . مانند آنالیز پروتئین و ژن که میتوانند نقشی کلیدی در تشخیص بیماریها داشته باشد. این علم همچنین می تواندکاربرد درمانی نیز داشته باشد. مانند تولید محصولات بافتی مصنوعی از بافت خود شخص.

بیونانوتکنولوژی به صورت غیر مستقیم هم می تواند در علم پزشکی دخیل باشد. مانند پتانسیلی که این تکنولوژی میتواند در افزایش بهره‌وری از گیاهان دارویی داشته باشد. به‌دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی از یک‌سو و نارسایی‌های طب نوین در درمان برخی از بیماری‌ها با گذشت زمان، بار دیگر پرورش و تولید گیاهان دارویی با رشد قابل‌توجهی روبرو شده‌است .

استفاده از روش‌های بیوتکنولوژیک به‌منظور تکثیر و افزایش توان ژنتیکی گیاهان دارویی و همچنین شناسایی سریع‌تر و دقیق‌تر ژنوتیپ‌هایی که فرآورده ی بیشتری تولید می‌کنند، می‌تواند بسیار مفید و از لحاظ تجاری سودآور باشد.