Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1395/08/10 | ایجاد کننده: 36

معرفی واحد آموزش

با توجه به این واقعیت که" آموزش" فعالیتی است که از طریق آن افراد، آگاهی های خویش را افزایش می دهند و یا شیوه های تفکر و رفتار خود را دگرگون می سازند، درعلوم بهداشتی نیز "آموزش بهداشت" یکی از علومی است که موضوع آن بررسی و تجزیه و تحلیل آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای بهداشتی و طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه دگرگون سازی آنها بر پایه یافته های علمی است.

"تغییر رفتار" حاصل از آموزش و یادگیری بر اساس نیازهای ادراکی ، فهمی و رفتاری تحقق پیدا می کند تا فرد به مهارت هایی نظیر کارایی، سرعت ، دقت و جدیت در کار مجهز شود. به عبارت دیگر، آموزش یک ابزار است که باید به نحوی به کارگیری شود که تمام اجزای سازمان به تغییر و تحول و رشد و پژوهش فکری به صورت هماهنگ مجهز شوند.

سازمان ها باید به فرایند یادگیری از سیاست گذاری ، نیازسنجی ، برنامه ریزی، اجرا تا ارزشیابی بها دهند تا شرکت کنندگان در دوره ها میزان تغییر رفتار خود را احساس کنند.

در این راستا، "منابع انسانی" از مهم ترین عوامل سازمان محسوب می شوند که به روز رسانی اطلاعات و آگاهی های آنان با برگزاری دوره های آموزشی می تواند در پیشرفت و تعالی سازمان نقش مهمی را ایفا کند. لذا سازمان هایی که با تفکر سیستمی ، آموزش را نه به عنوان یک هزینه ، بلکه به عنوان سرمایه گذاری در نظر می گیرند مطمئناً سازمانی پویا و روبه جلو را پایه گذاری کرده اند که اثرات آن در آینده و در راستای رشد و تعالی سازمان نمایان تر خواهد بود.

در این راستا واحد آموزش "پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران"، از سال 1374 به عنوان یک واحد مستقل در پژوهشگاه فعالیت خود را آغاز نموده است.

اهم فعالیت های این واحد شامل:


  • برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی برای متخصصین و بیماران
  • برگزاری دوره جامع آموزش دیابت به مدت یک ماه برای پزشکان و پرستاران
  • تالیف، ترجمه و گردآوری کتاب های آموزشی در زمینه بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم برای کادر بهداشتی درمانی و همچنین بیماران
  • تهیه بروشور و کتابچه های آموزشی مخصوص بیماران مبتلا به بیماری های غدد و متابولیسم
  •  ارائه آموزش انفرادی و گروهی به بیماران دیابتی در کلینیک دیابت به صورت برگزاری کلاس های آموزشی همراه با استفاده از مواد کمک آموزشی نظیر اسلاید های آموزشی و پوستر.

دراین کلاس ها جهت توسعه مهارت های شناختی سطح بالا در بیماران مانند مهارت های حل مشکل؛ تفکر انتقادی؛ تصمیم گیری و مهارت های بین شخصی از تکنیک های بحث گروهی ، تشکیل جلسات همهمه ، روش هم افزایی ، یادگیری مبتنی بر حل مساله،...استفاده می شود.


  • راه اندازی و به روزرسانی سایت آموزشی "کلینیک مجازی دیابت" با هدف ارتقای سطح آگاهی بیماران وعموم مردم جامعه در زمینه دیابت وعوارض آن در راستای رسیدن به هدف کلی پیشگیری از دیابت در سه سطح اولیه، ثانویه وثالثیه در سطح جامعه جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی و بهبود وضعیت سلامتی عموم مردم .

اعضای گروه :


  •  جناب آقای دکتر حمیدرضا آقایی میبدی :مسئول برنامه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی
  •  جناب آقاي دكتر ساسان شرقی :مسوول برنامه آموزش های عمومی
  •  جناب آقای دکتر محسن خوش نیت:مسئول برنامه آموزش های پسادکتری و فرصت‌های مطالعاتی
  •  جناب آقای دکتر فرشاد فرزادفر:مسئول برنامه آموزش های دانشجویان Phd
  •  سرکار خانم زهرا خضرایی : کارشناس واحد آموزش