Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1389/04/31 | ایجاد کننده: 63

کلياتي در مورد طب سنتي

به مجموعه دانسته ها ،باورها و رويکردهاي علمي و عملي جهت حفظ سلامتي و درمان بيماري ها که داراي رابطه تنگاتنگي با داروهاي طبيعي بر پايه گياهان ،حيوانات و مواد معدني هستند و ريشه در تاريخ و فرهنگ و آداب و رسوم يک کشور دارند طب ستني آن کشورناميده مي شود.شيوه هاي درماني در طب سنتي علاوه بر داروها شامل درمان هاي معنوي و تکنيک هاي فيزيکي به وسيله دست يا با وسايل خاص ديگر نيز مي باشد. در قرن بيستم با پيشرفت تکنولوژي و طب مدرن ، طب سنتي در قاره کهن از جايگاه اصلي خود به حاشيه رفت ولي ديري نگذشت که بدليل پيچيدگي درمان بيماري هاي مزمن و عوارض داروهاي شيميايي ، بازگشت بشر به سمت درمان هاي طبيعي حتي در کشور هاي پيشرفته روز به روز در حال افزايش است. از اين رو نام هايي مانند طب حاشيه يا طب مکمل يا طب مکمل و جايگزين (CAM: complementary and alternative medicine )به آن اطلاق مي شود .


کلمات کلیدی