Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1389/04/14 | ایجاد کننده: 63

جايگاه کنوني طب سنتي

شواهد EMRI زيادي نشان مي‌دهد كه تقاضاي بيماران براي دسترسي به خدمات طب تكميلي و جايگزين CAM: complementary and alternative medicine و تمايل پزشكان براي آگاهي استفاده از اين روش‌ها در سطح جهان و از جمله ايران رو به افزايش است. در آمريكا بيش از 50% بيماراني كه نياز به خدمات پزشكي دارند از طب تكميلي و جايگزين همراه يا به تنهايي براي درمان خود استفاده مي‌كنند و اغلب پزشك معالج خود را در مورد استفاده از اين روشها مطلع نمي‌كنند كه علت اصلي آن نظرات منفي پزشكان براي اين مكمل‌ها بوده است. در يك مطالعه در كانادا نشان داده شد كه 70% دانشجويان حداقل يك بار ‍از طب مکمل و جايگزين در مورد خودشان استفاده كرده‌اند،اين آمار در مطالعات ديگري در ساير کشور هاي پيشرفته نيز نشان داده شده است. طبق آمار استفاده از CAM در افراد تحصيل كرده و سطح اقتصادي اجتماعي بالا بيشتر بوده است. مطالعه‌اي در ژاپن مصرف CAM را در جمعيت ژاپني در حدود 76% گزارش كرده است كه فقط 40% ، پزشكان خود را در جريان استفاده از اين مكمل‌ها قرار داده‌ بودند.استراتژي سازمان جهاني بهداشت:

مصرف گياهان دارويي در آمريكا 44% گزارش شده است. در مطالعه‌اي در ايران که براي تعيين ميزان آگاهي و نگرش جمعيت شهر تهران در مورد طب گياهي انجام شده است، نشان داده شد كه 6/75% از جمعيت تحت مطالعه از طب گياهي آگاهي دارند و 4/38% كل افراد از آن استفاده كرده بودند . بيش از 60% كل جمعيت مناطق شهر تهران از اين روش آگاه بودند. نتايج همين مطالعه نشان داد كه 2/83% از جمعيت تهراني از حداقل يكي از روش‌هاي طب سنتي (انرژي درماني، هومئوپاتي، طب سوزني، هيپنوتيزم، يوگا، گياه درماني و مراقبه) اطلاع داشتند. ميزان استفاده از طب گياهي 4/38% ، انرژي درماني 4/3% ، يوگا 3% ، طب سوزني 7/2% ، هيپنوتيزم 2/1% و هوميوپاتي 4% بود. مطالعاتي كه در ايران براي بررسي نگرش و عملكرد پزشكان عمومي انجام شده نشان داده است كه 9/84% پزشكان تهراني معتقدند كه اين روش‌ها در سال‌هاي اخير بيش از گذشته مورد توجه و به كارگيري قرار گرفته و به ترتيب طب گياهي، حجامت و طب سوزني رايج‌ترين شيوه‌هاي متداول در كشور نام برده شده‌اند. در مجموع پزشكان نسبت به اثرات مفيد پاره‌اي از اين مكاتب و لزوم وجود دوره‌هاي آموزشي نظر مساعد دارند و ضمن تأكيد به لزوم وجود نظارت كافي بر انجام آنها توسط افراد غيرپزشك به شدت مخالفند. 9/9% خود پزشكان در عمل از يك يا بيشتر از يك روش طب تكميلي استفاده مي‌كردند و 24% از آنها طي 6 ماه گذشته بيماراني را براي درمان به اين درمان گران ارجاع نموده‌ بودند . با توجه به آمار ارائه شده ميزان آگاهي مردم در كشورهاي ديگر و ايران در مورد طب تكميلي افزايش يافته است و در ايران ميزان آگاهي از طب گياهي و ميزان استفاده بالا از اين روش در جامعه، انجام تحقيقات منسجم در خصوص تعيين ميزان اثربخشي اين روش و برنامه‌ريزي جهت چگونگي ارائه اين روش در آموزش دانشگاهي امري ضروري به نظر مي‌رسدتعيين جايگاه اين روش‌ها در درمان بيماران و آموزش دانشگاهي امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

سيستم‌هايي كه در حال حاضر وجود دارد:

الف) Integrative sys :

در اين سيستم TM/CAM كاملاً به عنوان حرفه شناخته شده در طب جديد ادغام شده است.

1 - TM/CAM در سياست دارويي ملي كشور وارد شده است.

2 - درمانهاي TM/CAM در بيمارستانها و كلينيك‌ها موجود است (هم دولتي هم خصوصي)

3 - درمان TM/CAM تحت سلامت كامل ارائه مي‌شود. 4

4 - پژوهش‌هاي مرتبط انجام مي‌گردد.

5 - آزمون TM/CAM در دسترس است.

6 - بيمه‌ها حمايت مي‌كنند. در حال حاضر فقط چين و ژاپن اين سيستم را دارند.

ب) Inclusive sys :

TM/CAM را مي‌شناسند ولي كامل آنرا در نظام سلامت وارد نكرده‌اند. TM/CAM در همه سطوح موجود نيست، آموزش در سطح دانشگاهي ندارند و هيچ كنترلي روي TM/CAM نيست يا كم است. در حقيقت سياست كشوري TM/CAM وجود دارد اما هيچ تلاشي براي آموزش و استانداردسازي آن نمي‌شود. كشورهايي مثل مالي، نيجريه و حتي كانادا كه سطح دانشگاهي تعريف شده‌اي براي TM/CAM ندارند از حاميان اين سيستم هستند. اين كشورها تمايل دارند كه كيفيت سلامت TM/CAM را افزايش دهند. اين شيوه در حال حاضر به سرعت به سمت نوع اول integrative sys در حال پيشرفت است.

ج) Tolerant SYS :

سياست كشوري بر پايه طب جديد است ولي به طب TM/CAM هم به طور قانوني پرداخته مي‌شود. متاسفانه براي ايران در سطح WHO هيچ تعريفي ارائه نشده است. اگرچه در طي ساليان اخير قدم هايي مثبت و رو به جلو همچون تاسيس دانشکده هاي طب سنتي در تهران برداشته شده است.


کلمات کلیدی