Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1391/12/02 | ایجاد کننده: 63

هدف از برپايي گروه پژوهشي طب سنتي

با توجه به قدمهاي مثبتي كه كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت در زمينه آموزش، پژوهش و گسترش طب سنتي برداشته‌اند، نقايص موجود در ارائه خدمات طب تكميلي و ناديده گرفتن اثرات و سوء اثرات اين روش‌ها توسط پزشكان، اتخاذ يك استراتژي علمي و منسجم براي ادغام طب قديم و طب جديد ضروري به‌نظر مي‌رسد.در اين راستا و نيز در زمينه بيماري هاي مزمن متابوليک بررسي بخش مهمي از طب سنتي که همان طب گياهي است اجتناب ناپذير است. جهت برداشتن اولين قدم هاي تعيين جايگاه گياهان دارويي در درمان بيماري هاي غدد درون ريز و متابوليک بر پايه شواهد علمي ، گروه طب سنتی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1387 تشکيل شد.
کلمات کلیدی