Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1393/07/17 | Creator: 130

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین کارگاه ترجمان دانش در حوزه غدد و متابولیسم را با محوریت نحوه برنامه ریزی برای انتشار دانش تولید شده و کار عملی متناسب با آن برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - کارگاه ترجمان دانش در حوزه غدد و متابولیسم با حضور دکتر رشیدیان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هئیت موسس مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دکتر مجدزاده، رئیس موسسه ملی سلامت و رئیس مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت و دکتر ندا، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در روز پنجشنبه 17 مهر ماه 93 به میزبانی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با بیان مقدمات ترجمان دانش، تعاریف و مفاهیم کاربردی آن آغاز به کار کرد.

به گفته دکتر ندا مهرداد، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، با توجه به گروه مخاطب شرکت کننده تمرکز بخش اول کارگاه بر مهارت های لازم و مورد نیازی بود که پژوهشگران برای تولید دانشی که منجر به تغییر گردد، نیاز دارند و در ادامه نحوه برنامه ریزی برای انتشار دانش تولید شده و کار عملی متناسب با آن انجام شد. معاون پژوهشی پژوهشگاه با اشاره به اهمیت این کارگاه در حوزه غدد و متابولیسم درباره اهداف این کارگاه اظهار کرد: در کارگاه ترجمان دانش، شرکت کنندگان از شواهد علمی موجود، دانش قابل انتقال را استخراج نموده و برای انتشار آن به گروه مخاطب و ایجاد تغییر رفتار مورد نظر، با توجه به موانع و تسهیلات موجود، مداخلات لازم را طراحی خواهند نمود.

دکتر مهرداد در ادامه در خصوص برنامه این کارگاه که روز دوم آن هفته آینده 24 مهر ماه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: در بخش دوم این کارگاه مداخلات لازم در سطح سازمان های تولید EMRI کننده دانش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین با استفاده ابزار "خود ارزیابی سازمان های تولید کننده دانش" قدم به قدم موانع موجود بررسی و نقاط مداخله مورد نیاز شناسایی می گردد.

توضیح اینکه؛ سخنرانان این کارگاه، دکتر رشیدیان، دکتر مجدزاده و دکتر یزدی زاده، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت بودند که به ترتیب به بیان انتخاب مداخلات موثر در انتقال دانش و تغییر رفتار ارایه کننده، مبانی ترجمان دانش، چگونگی انتقال پیام و تهیه گزارش برای تصمیم گیرندگان پرداختند.

برنامه ریزی برای انتشار نتایج، پیام قابل انتقال و شناسایی مخاطب، کار گروهی: مراحل 1، 2 و 3 از کاربرگ "طراحی برنامه انتقال دانش"، کار گروهی: مرحله 4 از کاربرگ "طراحی برنامه انتقال دانش" از دیگر برنامه های این کارگاه بود.
Keywords