Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1393/08/01 | Creator: 130

در حاشيه سمینار ترجمان دانش در حوزه غدد و متابولیسم که در دو نوبت 17 و 24 مهرماه سال جاری با عنوان و بررسی موضوعاتی همچون مبانی ترجمان دانش،برنامه ریزی برای انتشار نتایج،پیام قابل انتقال و شناسایی مخاطب، چگونگی انتقال پیام و موانع آن ، انتخاب مداخلات موثر در انتقال دانش و تغییر رفتار ارائه کننده و همچنین ارزیابی تاثیر برنامه انتقال دانش،معرفی ابزارهای خودارزیابی سازمان های تولید کننده دانش در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفتگویی با دكتر بهاره يزدي زاده،استاديار اپیدمیولوژی و از اعضاي شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت ترتیب داده ایم که توجه شما را به آن جلب میکنیم.

سرکار خانم دکتر یزدی زاده اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که ترجمان دانش به چه معناست؟

ترجمان دانش یعنی تبدیل نتیجه پژوهش به عمل هایی که بر تصمیم گیری اثرمند باشند و اینکه چه کنیم تا تصمیم هایی که گرفته میشوند بر نوع پزوهش هایی که انجام میشوند اثر گذار باشند. نتایج نشان دهنده فاصله زیاد بین تولید دانش و عملی شدن نتایج آن است و همچنین راهکارهایی که تاکنون برای تقویت انتقال دستاوردهای علمی و به کارگیری انها د حد تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته اند از توفیق در حد انتظار برخواردار نبوده اند.

ضرورت برگزاری سمیناری با عنوان ترجمان دانش چیست؟

ضرورت پرداختن به مقوله بهره‌برداري صحيح از دانش سلامت، استفاده مناسب از نتايج پژوهش‌هاي مختلف است كه عليرغم كمبود منابع پژوهش مانند بودجه و نيروي انساني انجام مي‌شوند و مي‌توان استفاده بسيار بيشتري از نتايج اين پژوهش‌ها به عمل آورد. بر اين اساس لازم است كه به نتيجه رسيدن پژوهش‌ها بسيار شفاف باشد و اطمينان حاصل شود كه به بهره‌برداري مي‌رسند.همچنين در سطوح مختلف تصميم‌گيري از متخصصين باليني تا سياست‌گذاران و مديران، برخي تصميم‌گيري‌ها بدون توجه به شواهد علمي موجود در سطح جهان بوده و يا در جريان استفاده از اين شواهد به بومي سازي آنها توجه نمي‌شود.

آیا در ایران بستر سازی مناسبی براي تسهيل ترجمه دانش انجام شده است؟

طي سال‌هاي گذشته بستر سازي مناسب براي تسهيل ترجمه دانش انجام شده است و با افزايش آگاهي و نگرش در سطح دانشگاه و شناسايي اولويت‌هاي مداخله كه انجام شده است، مي‌توان اميدوار بود كه با ورود به مرحله اجرايي سازي و عملكرد نتايج مطلوب حاصل گردد.

محورر های اصلی عنوان شده در این سمینار کدام اند؟

این سمینار در حول دو محور اساسی End of Grant Knowledge Translation و Organizational Knowledge Translation بوده است. که در اولی تاکید اساسی بر کاربردی سازی پژوهشی است که انجام گرفته است و در دیگری تلاش بر آن است که در سطح سازمانی دانشی را تولید کنیم که دارای اثرمندی مثبتی باشد.

با تشکر از گفتگوی صمیمانه شما

تهیه و تنظیم: فیروزه حا جی پور
Keywords