Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/04/24 | Creator: 130

برگزاری جلسات هفتگی موارد اخلاق پزشکی (CPC) در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

زمان: یکشنبه 1396/02/17 ، ساعت: 13:30 الی 15:00

مکان: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، سالن استاد دکتر باستان حق پژوهشگاه