Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/04/22 | Creator: 130

مصاحبه جذب دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور روسای مراکز تحقیقاتی و اساتید مرتبط پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم؛ در هشتمین دوره جذب دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی، مصاحبه با ۳۶ داوطلب که از مراکز تحقیقاتی غدد، چاقی، بیوسنسور معرفی شده بودند، روز های ۲۲-۲۱ با حضور روسای مراکز تحقیقاتی و اساتید مرتبط پژوهشگاه برگزار شد.