Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/05/17 | Creator: 130

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم کارگاهی با عنوان " آشنایی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی" را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم- محققان حوزه علوم پزشکی با شرکت در کارگاه سه روزه از تاریخ 18-16 مرداد ماه 1396 با مفاهیم رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی آشنا شدند.

این کارگاه با هدف آشنایی با اصول و مفاهیم رویکرد ژنتیکی در بیماری ها ، آشنایی با اصول و شیوه های تجزیه و تحلیل داده های Genome-Wide Association Studies و همچنین آشنایی با اصول و شیوه های تجزیه و تحلیل Epigenome- & Metabolome-Wide Association Studies برگزار شد.

دکتر عباس دهقان ژنتیک اپیدمیولوژیست و دانشیار دانشگاه امپریال کالج لندن و دکتر افشین استوار اپیدمیولوژیست و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرسان این کارگاه سه روزه بودند.