Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/11/17 | Creator: 130

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس روز دوشنبه مورخ 16 بهمن ماه سال 1396 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، در این جلسه دکتر ندا مهرداد معاون تحقيقات و فناوري پژوهشگاه، دکتر بابک ارجمند سرپرست و اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس حضور داشتند.

در این جلسه 3 طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت که پس از داوری اساتید حاضر هر 3 طرح مطرح شده تصویب شدند.

همچنین، احکام انتصاب اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس توسط سرپرست این مرکز به ایشان اهدا شد.