Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/04/30 | Creator: 130

دانشجویان دوره فلوشیپ پژوهشگاه از تحقیقات خود در بررسی ارتباط بین شاخص BMD وTBS با عوامل خطر متابولیک در سالمندان ایرانی بالای 60 سال مقیم شهر بوشهر بر اساس مطالعه سلامت سالمندان بوشهر جهت اخذ درجه دكتراي فوق تخصصي غدد درون‌ريز و متابوليسم بزرگسالان دفاع کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- در جلسه دفاع از پایان نامه که با حضور اساتید راهنما، مشاور و داور و جمعی از اعضای هیات علمی و محققان برگزار شد دکتر محبوبه ابراهیم پور، دکتر فرزانه سادات امینی نژاد و دکتر محمد باقرزاده از یافته های تحقیقاتی خود تحت راهنمایی دکتر باقر لاریجانی و دکتر ایرج نبی پور و با مشاوره اساتید مشاور دکتر افشین استوار، دکتر فرشاد شریفی، دکتر ندا مهرداد و دکتر رامین حشمت دفاع کردند.

در این جلسه، هدف از این مطالعه بررسی و تعیین تاثیر عوامل متابولیک شایع (شامل چاقی، دیابت، سندرم متابولیک و اجزای آن) بر سلامت استخوان (دانسیته مواد معدنی استخوان و نیز کیفیت ساختاری استخوان) و نیز لزوم کاربرد TBS به همراه BMD در برآورد خطر کاهش سلامتی استخوان اعلام شد.

محققان این مطالعه همچنین اظهار کردند: این مطالعه اولین مطالعه ای در ایران است که در سطح جمعیتی و بر روی تعداد زیادی افراد سالمند، ارتباط بین چاقی، دیابت، سندرم متابولیک و اجزای آن را با BMD و TBS مورد بررسی قرار داده است که در آن شیوع استئوپروز در افراد چاق، دیابتی و نیز افراد مبتلا به سندرم متابولیک کمتر از افراد غیرچاق، غیردیابتی و یا غیرمبتلا به سندرم متابولیک بود که این تفاوت ها به تفکیک جنسی نیز هم در زنان و هم در مردان مشاهده شد.

همچنین این مطالعه نشان داد میانگین مقادیر BMD مهره های کمری و فمور در افراد دیابتی بالاتر از افراد غیردیابتی است ولی TBS مهره های کمری تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه دیابتی و غیردیابتی نشان نداد.

در پایان این جلسه، نتیجه گیری کلی بر آمده از این مطالعه این بود کهBMD به تنهایی خطر شکستگی را در افراد چاق و یا مبتلا به سندرم متابولیک به درستی پیش بینی نمی کند و اینکه با توجه به ارتباط معنادار افزایش BMD و کاهش TBS (نشان دهنده کیفیت استخوان )در چاقی و سندرم متابولیک, TBS می تواند به عنوان امتیازی از کیفیت استخوانی در کنار BMD به پیش گویی خطر شکستگی کمک کند.