Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/05/21 | Creator: 130

چهارمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی در شهر کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم-چهارمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی به همت گروه پای دیابتی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 12 مرداد ماه سال جاری بر گزار شد.

این رویداد علمی باهدف فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت‌های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به‌پای دیابتی و طرح‌ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تأکید بر کار گروهی و ارجاع به‌موقع به متخصص مربوطه با حضور پززشکان و پرستاران حوزه دیابت استان کرمانشاه برگزار شد.

در این کارگاه روش‌های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی، راهکارهای کنترل و مدیریت پای دیابتی و به‌کارگیری صحیح آن‌ها در محیط عملی و راهکارهای آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به‌کارگیری صحیح آن‌ها در محیط عملی ارائه شد.

همچنین، افراد شرکت‌کننده در این کارگاه ضمن آشنایی بادانش نظری، اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی با روش‌های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی و همچنین ارائه راهکارهای کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به‌پای دیابتی به‌منظور ارائه بهترین مراقبت پرستاری از پای دیابتی آشنا شدند.