Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/06/13 | Creator: 130

پنجمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی برای پزشکان عمومی و پرستاران به همت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ 7 شهریور ماه سال 1397 در سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- این رویداد علمی باهدف فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت‌های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به‌ پای دیابتی و طرح‌ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تأکید بر کار گروهی و ارجاع به‌موقع به متخصص مربوطه با حضور پزشکان و پرستاران حوزه دیابت استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این کارگاه روش‌های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی، راهکارهای کنترل و مدیریت پای دیابتی و به‌کارگیری صحیح آن‌ها در محیط عملی و راهکارهای آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به‌کارگیری صحیح آن‌ها در محیط عملی ارائه شد.

همچنین، افراد شرکت‌کننده در این کارگاه ضمن آشنایی بادانش نظری، اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی با روش‌های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی و همچنین ارائه راهکارهای کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به‌پای دیابتی به‌منظور ارائه بهترین مراقبت پرستاری از پای دیابتی آشنا شدند.