Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/09/03 | Creator: 130

پانل راه‌های تحقق دانشگاه نسل سوم در همایش فن بازار ملی سلامت با حضور چند تن از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور در روز 21 آبان ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه برگزار شد، بحث‌های کاربردی در ارتباط با حرکت دانشگاه‌های کشور به سمت نسل سومی شدن صورت گرفت با این نتیجه گیری که دانشگاه‌های نسل سوم تنها راه‌حل برای مشکلات جامعه کنونی به خصوص معزل بیکاری فارغ‌التحصیلان است.

در این نشست دکتر پورعباسی سرپرست مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه و دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور توضیحات کلی در ارتباط با تعریف دانشگاه‌های نسل سوم و مشکلات پیش‌رو برای تبدیل دانشگاه‌های کشور و حرکت آنها به این سمت داشتند.

دکتر پور عباسی با بیان این که در سال 1394 سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار کار ایران تنها 20% بود گفت: می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بازار ما توسط گروهی از افراد غیر متخصص اداره می‌شود و این شاید بزرگترین مشکل جامعه ما باشد و تنها راه‌حل تربیت درست نیروی کار توسط سیستمی مؤثر است.

ایشان ادامه داد: مشکل دیگر در سیستم دانشگاهی دیده می‌شود که بسیاری از پژوهش‌ها در راستای حل مشکلات جامعه نیست و به اصطلاح دردی از جامعه را دوا نمی‌کند! و این به این معناست که رسالت اصلی پژوهشگر به درستی احقاق نمی‌شود و از این رو مردم خود آستین بالا زده و نیاز جامعه از مجرایی دیگر حل می‌شود که در نهایت حاصل این می‌شود که 80 درصد بازار به دست افراد دانشگاه نرفته و یا تحصیل کردگان غیر مرتبط اداره می‌شود.

سرپرست مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه تصریح کرد: از آنجایی که دانشگاه‌های نسل سوم مشکل محور هستند و دانشجویان این دانشگاه‌ها برای حل مشکل جامعه تربیت می‌شوند و برای جذب دانشجو؛ یا دانشجو طرحی دارد یا اینکه دانشگاه این مشکل را در اختیار او قرار می‌دهد. بدیهی است که با این پیش فرض بسیاری از مشکلات به خودی خود حل خواهد شد و به نظر می‌رسد بهترین راه‌کار برای مشکلات حال حاضر دانشگاه‌های نسل سومی باشند.

گفتنی است سایر اعضای پانل نیز بر محورها و الزامات مختلف دانشگاههای نسل سوم تأکید داشته و بر لزوم جهت گیری دانشگاهها به سمت این تغییر ساختار کلان اتفاق نظر داشتند.