Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/11/01 | Creator: 130

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برگزیده مراکز تحقیقاتی بالینی بیش از 3 سال فعالیت در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی معرفی شد.

تعداد کل مقالات منتشر شده این مرکز در سال 2017 شامل 62 مقاله بوده است که از این میان 54 مقاله در پایگاه ISI منتشر شده است. همچنین تعداد مقالات منتشر شده توسط محققان این مرکز در 25 درصد برتر محلات علمی برابر 28 مقاله بوده و 32 مقاله در این مرکز در سال گذشته با همکاری بین المللی انشار یافته است.

همچنین، تعداد کل استادات در سال 2017 به مقالات منتشر شده سال های 2013 تا 2017 این مرکز برابر 4580 می باشد و شاخص اچ آن 37 می باشد.

گفتنی ست مرکز تحقیقات بیماری¬های غیرواگیر پژوهشگاه در سال 1391 با هدف تولید و جمع¬ آوری شواهد موردنیاز برای سیاست گذاری موثر و عادلانه در حوزه سلامت در سطح ملی و بین المللی با اهداف سنجش سلامت ، ارزیابی عملکرد نظام سلامت و بیشینه¬ سازی تأثیر مداخلات در جمعیت¬ های ساکن در کشور و منطقه پایه ریزی شده و استقرار یافته است.

همچنین در حال حاضر بیش از 120 کارشناس متخصص و عضو هیئت علمی در زمینه¬ های مختلف مانند فارماکولوژی، اپیدمولوژی، آمار و غیره با این مرکز همکاری دارند.