دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/03/18 | ایجاد کننده: 86


دومین جلسه گروه مدلسازی در سال93این جلسه در تاریخ 28 اردیبهشت ماه در اتاق جلسات سالن پژوهشگران برگزار شد.
 

سمیناری با عنوان " مختصری راجع به اصول کشت سلول" توسط خانم دکتر فرناز بناکار ارائه شد و در ادامه خانم الهه کاشانی امین راجع به " آشنایی با شبکه اجتماعی LinkedIn و کاربردهای آن" صحبت کردند.آشنایی با لینکداین
اصول کشت سلول