Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

64 10/6/2015

شرح: مقدمه به دلیل گستردگی شاخه طب بیماریهای داخلی، احاطه بر آن امری دشوار و در عین حال ضروری است. در دهه های اخیر تفکیک طب داخلی به زیرشاخه ها سبب گردیده که تحقیقات مرتبط با زیرشاخه ها گسترده تر ...


64 10/3/2015

امروزه دو عامل عادات غذایی نادرست و عدم تحرک و فعالیت بدنی، بیماری چاقی را به یکی از مهم ترین چالش های سلامت در دنیا تبدیل کرده است. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، در سال 2015 میلادی، 3/2 بیلیون ...