Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/03/11 | Creator: 64


 

چاقی کودکان یکی از معضلات بهداشتی جوامع امروزی است. اضافه وزن در کودکان با افزایش احتمال ابتلا به چاقی و بیماری های ناشی از آن در بزرگسالی مرتبط است و معمولا چاقی بزرگسالی ریشه در چاقی کودکی دارد. تصور می شود که کودکانی که مقدار زیادی غذای شور می خورند، تمایل بیشتری برای مصرف نوشیدنی های غنی از شکر داشته باشند. مصرف این گونه نوشیدنی ها در طی دو دهه گذشته افزایش یافته است که این امر ممکن است با افزایش میزان چاقی در کودکان ارتباط داشته باشد.

اگرچه نتایج برخی مطالعات ضد و نقیض است اما تعداد زیادی از پژوهش ها از ارتباط میان افزایش مصرف نوشیدنی های شیرین شده و چاقی کودکان حمایت می کنند. شواهد کنونی نشان می دهند که کاهش مصرف نمک غذایی ممکن است منجر به کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین شده گردد. مکانیسم این ارتباط وابسته به آغاز فرآیند هموستاز تشنگی در پاسخ به دریافت نمک غذایی می باشد. پس از مصرف نمک غذایی، غلظت سدیم پلاسما افزایش یافته و تشنگی به منظور حفظ هموستاز مایعات بدن تحریک می گردد و بنابراین دریافت مایعات افزایش می یابد.

EMRI

ارتباط میان نمک دریافتی و مصرف مایعات در یک کارآزمایی بالینی در بزرگسالان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه نشان داده شد که در بزرگسالان مبتلا به فشار خون، به ازای هر 100 میلی مول کاهش سدیم مصرفی روزانه ( 6 میلی گرم نمک در روز) حجم ادرار 24 ساعته به میزان 367 میلی لیتر کاهش می یابد. این نتایج بیانگر آن است که در محیطی که نوشیدنی های شیرین شده به آسانی در دسترس است، رژیم حاوی نمک فراوان ممکن است کودکان را به سمت مصرف هرچه بیشتر این نوشیدنی ها و در نتیجه افزایش وزن حاصل از آنها هدایت نماید. همچنین نتایج یک مطالعه ملی در انگلستان که بر روی کودکان 4-18 سال انجام گردید نیز حاکی از ارتباط مثبت میان مصرف نمک و افزایش مصرف مایعات می باشد.به طور خلاصه می توان گفت از آنجایی که میزان نمک مصرفی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ی مایعات دریافتی به شمار می رود، یک رژیم حاوی نمک فراوان می تواند منجر به افزایش مصرف این نوشیدنی ها و در نتیجه افزایش چاقی شود؛ بنابراین بهتر است والدین کودکان را به مصرف آب و محدود نمودن نوشیدنی های قند دار تشویق نمایند. همچنین با توجه به آنکه افراط در مصرف غذاهای شور می تواند منجر به افزایش فشار خون در کودکان شود، متخصصان توصیه می کنند مصرف سدیم روزانه در کودکان و بزرگسالان بیش از 2300 میلی گرم نباشد.منبعGrimes CA, Riddell LJ, Campbell KJ, Nowson CA. Dietary salt intake, sugar-sweetened beverage consumption,

and obesity risk. Pediatrics 2013;131(1):14-21.

Source:

Author: