Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/10/24 | ایجاد کننده: 64
EMRI

به عبارت دیگر می توان پرسید بشقاب غذایی شما در هر وعده غذایی چقدر به "بشقاب غذایی سالم" شباهت دارد. بشقاب غذایی سالم تصویری از یک بشقاب غذایی است که از سوی دانشگاه علوم پزشکی هاروارد منتشر گردید و درواقع نمایی آشناتر از همان هرم راهنمای غذایی است. در هرم راهنمای غذایی، کلیه مواد غذایی به 6 گروه غذایی شامل نان وغلات، میوه ها، سبزی ها، گوشت و جانشین های آن، شیر و لبنیات، و در نهایت روغن ها و شیرینی ها تقسیم بندی می شوند. هرم راهنمایی غذایی بر پایه اصول رعایت تعادل، تناسب و تنوع برای هریک از این گروه های غذایی محدوده ای را جهت مصرف روزانه بزرگسالان سالم پیشنهاد می کند. بشقاب غذایی سالم ترجمه از هرم راهنمای غذایی در وعده های غذایی روزانه است که بر پایه همان توصیه های هرم راهنمایی غذایی و با حفظ اصول تعادل، تناسب و تنوع بشقاب غذایی روزانه را برای گروه های غذایی مختلف تقسیم بندی می کند. در بشقاب غذایی سالم، اندازه هر قسمت با میزان مصرف آن تناسب دارد این بدان معنی است که به طور مثال میزان مصرف غلات که با که در سمت راست و بالا نشان داده است بیشتر از میزان مصرف میوه هاست که در سمت بالا و چپ بشقاب با رنگ قرمز دیده میشود. در کنار رعایت الگوی غذایی سالم در این بشقاب در کنارآن توصیه می شود که از روغن های غذایی سالم در طبخ و یا همراه غذا استفاده کنید، در طول روزازمایعات به مقدار کافی استفاده کنید و فعالیت بدنی روزانه را فراموش نکنید.


 
کلمات کلیدی