دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
نقشه سایت      

1395/04/14 | ایجاد کننده: 68

حوزه اطلاع رسانی:

- جستجوی اطلاعات و مدارك مورد نياز مراجعين و محققان

- راهنمایی و آموزش بهره گيري از سایت ها، برنامه ها، پايگاههاي اطلاعاتي و نرم اقزارهاي كاربردي

- برگزاري كارگاههاي علمي و تخصصي در زمينه هاي مختلف مورد نياز پژوهشگران و اعضاي پژوهشگاه

- همكاري و ياري در اجراي پژوهش ها و انجام طرح هاي تحقيقاتي مختلف بوي‍ژه مرورسيستماتيك

- مشاوره اطلاعاتی و اطلاع رساني روز آمد در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي

- تهيه انواع منابع به روز از قبيل مقالات ژورنال هاي تخصصصي براي گروههاي مختلفحوزه مدیریت اطلاعات:

- ارزیابی و پایش روز آمد تولیدات علمی اعضای پژوهشگاه

- بررسی و روز آمدسازی اطلاعات علم سنجی پژوهشگاه در سطح ملی و بین المللی

- تهيه، توسعه و مديريت منابع و اطلاعات چاپي و الكترونيكي پژوهشگاه

- روز آمد سازي وب سايت مركز اطلاع رساني و تهيه بروشورهاي اطلاعاتي

- سازماندهی و مدیریت اطلاعات نرم افزار کتابخانه ای تحت وب آذرخش


کلمات کلیدی