دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
نقشه سایت      

1395/04/14 | ایجاد کننده: 68

مسئول مرکز اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات: رشا اطلسي

کارشناس اطلاع رسانی مرکز: نسرین قاسمیآدرس: تهران/خيابان كارگر شمالي/تقاطع خيابان جلال آل احمد/بيمارستان شريعتي/طبقه پنجم/پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم/ مرکز اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعاتشماره تلفن: 84902781 يا 84901 داخلي 141

شماره فكس: 88220052

صندوق پستي: 1179-14395

ایمیل: emri-lib@tums.ac.ir


کلمات کلیدی