دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
نقشه سایت      

1395/04/06 | ایجاد کننده: 68

فهرست كارگاههاي برگزار شده مرکز اطلاع رسانی

- آشنايي با روشها و مهارتهاي جستجو در اينترنت و ابزارهاي كاوش علمي (برگزار شده در: 92/3/20 و92/3/27)

- آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Pubmed و اهم پايگاههاي NCBI (برگزار شده در: 92/4/10، 92/4/12، 92/4/17 و 92/6/21)

- آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Proquest (برگزار شده در: 92/7/22)

- آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Cochrane Library (برگزار شده در: 92/9/4 و92/9/11)

- آشنايي با نرم افزار Endnote تحت ويندوز و تحت وب(برگزار شده در: 92/11/28 و 92/12/5)

- آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Scopus

- آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Web of science(برگزار شده در: 95/3/6)
 


کلمات کلیدی