دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
نقشه سایت      

1395/04/14 | Creator: 68

دسترسي مجدد و جدید به برخي از پايگاههاي اطلاعاتي برقرار شده است.

به اطلاع پژوهشگران و اعضاي محترم پژوهشگاه مي رساند دسترسي پايگاههاي اطلاعاتي زير برقرار شده است:

EMBASE

ESCI

Primal Pictures

New England Journal of Medicineجهت دسترسي به سايت كتابخانه الكترونيكي دانشگاه مراجعه بفرماييد:

كتابخانه الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
Keywords