دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
نقشه سایت      

1395/04/06 | Creator: 68

کارگاه آشنایی با اهم پایگاههای اطلاعاتی ISI در تاریخ 95/3/6 و از ساعت 10 الی 12 برگزار شد.

در این کارگاه شرکت کنندگان با پایگاه استنادی وب آو ساینس (Web of Science) و نحوه جستجوی پیشرفته و ذخیره کردن نتایج آن در برنامه اند نوت، همچنین پایگاه جی سی آر(JCR) و نحوه یافتن مجلات آی اس آی و دارای ضریب تاثیر در موضوعات مختلف در آن و نیز پایگاه اطلاعاتی (ESI (Essential Science Indicator و نحوه یافتن پراستنادترین نویسندگان، سازمانها، کشورها، موضوعات و مقالات داغ دنیا آشنا شدند.

در این کارگاه به بیان مفاهیم اچ ایندکس(H-Index) و ایمپکت فاکتور (IF) و نحوه محاسبه آنها نیز پرداخته شد.

در نهایت شرکت کنندگان با انجام تمرین عملی، با مراحل مختلف جستجو وذخیره سازی نتایج در این پایگاهها آشنا شدند.


Keywords