دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
1 2 3 :
shadow1

چشم انداز مركز تحقيقات غدد
مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم‌پزشكي تهران به عنوان متولي پژوهش در حيطه اندوكرينولوژي در سطح دانشگاه فعاليت مي‌كند. اين مركز فعاليتهاي خود را در راستاي تحقق مأموريت پژوهشگاه ساماندهي كرده و در اين مسير خود را ملتزم و متعهد به رعايت بينشها و ارزشهاي پژوهشگاه مي‌داند. مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم تلاش دارد تا با بهره‌گيري از توان اعضاي هيأت علمي خود و تأمين منابع انساني پژوهشگر مورد نياز: nbspnbsp8226nbsp ...

اخبار و تازه ها. لیست کامل

دکتر مهاجری تهرانی در شبکه 5سیما درباره تخمدان پلی کیستیک گفتگو کرد

شبكه 5 سيما در برنامه به خانه برمي گرديم 30 خرداد ماه 96 ميزبان دكتر محمدرضا مهاجري تهراني فوق تخصص غدد و متابوليسم دانشگاه بود.

ادامه »
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از امروز به مدت دو هفته میزبان اولین دوره پیشرفته زخم پای دیابتی با شرکت مراقبین بهداشتی در سطوح مختلف می باشد

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از امروز به مدت دو هفته میزبان اولین دوره پیشرفته زخم پای دیابتی با شرکت مراقبین بهداشتی در سطوح مختلف می باشد

ادامه »
دوره آموزشی پیشرفته مراقبت از پا

محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی ، تقاطع جلال آل احمد ، جنب بیمارستان دکتر شریعتی ، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ، طبقه همکف سالن اجتماعات تاریخ آغاز: 1396/04/17 تاریخ خاتمه: 1396/04/29

ادامه »
گفتگو دکتر مهاجری تهرانی درباره هورمون جنسی در آقایان

شبكه 5 سيما در برنامه ضربان ارديبهشت ماه 96 ميزبان دكتر محمدرضا مهاجري تهراني فوق تخصص غدد و متابوليسم دانشگاه بود. عضو هيئت علمي دانشگاه در مورد هورمون هاي جنسي در مردان گفت: ترشح اين هورمون در زمان بلوغ باعث بروز صفات جنسي درمردان و رشد قدي در آنها مي شود.

ادامه »

پژوهش
nbspnbsp8226nbspمركز تحقیقات غدد تلاش مي‌كند با اجراي راهكارهاي زير چشم انداز خود را در محور پژوهش محقق سازد nbspnbsp8226nbspراه‌اندازي واحدهاي تحقيقاتي جديد در حيطه اندوكرينولوژي nbspnbsp8226nbspاستقرار نظام ثبت بيماران اندوكرين (Patient Registry) nbspnbsp8226nbspراه‌اندازي شبكه تحقيقات باليني در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشكي تهران nbspnbsp8226nbspراه‌اندازي پايگاه ثبت موارد نادر در اندوكرينولوژي nbspnbsp8226nbspبرقراري ارتباط با مراكز پژوهشي درماني غيردولتي اثرگذار در حيطه اندوكرين nbspnbsp8226nbspبرقراري ارتباط با مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان به منظور استفاده از ظرفيت پژوهشي دانشجويان nbspnbsp8226nbspجذب پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
...

nbspnbsp8226nbspمركزتحقیقات غدد تلاش مي‌كند با اجراي راهكارهاي زير چشم انداز خود را در محور آموزش محقق سازد. nbspnbsp8226nbspبرنامه‌هاي آموزشي در سطوح رزيدنتي و فلوشيپي طبق برنامه آموزشي موجود. nbspnbsp8226nbspبرگزاري سمينارها و همايشهاي داخلي و بين‌المللي جهت انتقال نتايج پژوهش در حيطه اندوكرين . nbspnbsp8226nbspبرگزاري كارگاههاي آموزشي كوتاه مدت جهت ارتقاي دانش‌ درمانگران در حيطه اندوكرين. nbspnbsp8226nbspتدوين راهنماها و گايدلاين‌هاي باليني در حيطه اندوكرين
...

مركزتحقیقات غدد تا برقراري ارتباط دوسويه با سياستگزاران سلامت، درمانگران و جامعه نتايج تحقيقات انجام شده در حيطه اندوكرين را كاربردي كرده و خدمات خود را مبتني بر علم روز ارائه دهد. براي اين منظر اقدامات زير را به اجرا خواهد گذاشت: nbspnbsp8226nbspايجاد اتاق فكر به منظور جذب ايده‌هاي تحقيقاتي بومي . nbspnbsp8226nbspتكميل و به‌روز نگهداري پايگاه اينترنتي مركز . nbspnbsp8226nbspهمكاري با رسانه‌ها به منظور اطلاع‌ساني به جامعه. nbspnbsp8226nbspتلاش جهت تدوين محتواي آموزشي به روز شده براي دانش‌جويان ...