Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1391/12/13 | ایجاد کننده: 36

کلینیک مجازی دیابت

در سال های اخیر ،توسعه و تحولات سریعی در دانش و فن آوری زمینه های مختلف بخصوص علوم پزشکی ، رخ داده است . پیشرفت های وسیع و ایجاد مفاهیم ، معماری ها ،مدل ها و ساز و کارهای جدید در این زمینه ، به گونه ایست که متخصصان رشته های فعال در این زمینه نظیر فیزیولوژی ،آناتومی ،میکروب شناسی ، ایمنی شناسی ، فارماکولوزی ، فیزیک مهندسی پزشکی ،انگل شناسی ، بیوشیمی و ژنتیک ، پاتولوژی ، بهداشت و پزشکی اجتماعی و تخصص های مختلف بالینی رابا مجموعه وسیعی از ابعاد دانش و فن آوری مواجه ساخته است.تخصصی تر شدن فعالیت ها و داخل شدن برخی از زمینه ها در یکدیگر ، لزوم توسعه ارتباطات متخصصان در این زمینه ها و همچنین ایجاد ارتباط مستمر با مردم را ضروری ساخته است.

كلينيك مجازي عبارت است از ايجاد شبكه‌ي خدمات مشاوره به‌طور گسترده، انطباق بيش‌تر با محيط، كوتاه‌تر شدن زمان پاسخگويي و تخصصي‌تر شدن خدمات در محيط الكترونيكي.

كلينيك مجازي شرايط مناسب براي ارائه خدمات بهينه پزشكي را فراهم مي‌نمايد. بيماران و ياخانواده‌ها با استفاده از اينترنت به توصيه‌هاي پزشكي دسترسي خواهند داشت و مي‌توانند شرح‌حال پزشكي خود را در شبكه براي ويزيت‌هاي تخصصي قرار دهند. هم‌چنين شخص مي‌تواند به مشاوره‌هاي قبلي موجود در شبكه مراجعه كند يا از خدمات اطلاعاتي و داده‌هاي پيشنهاد شده توسط كلينيك مجازي استفاده كند. كلينيك مجازي با ايجاد شبكه‌ي خدمات مشاوره اينترنتي به‌طور گسترده انطباق بيش‌تر با محيط، كوتاه‌تر شدن زمان پاسخگويي و تخصصي‌تر شدن خدمات مزاياي زير را به‌همراه خواهد داشت.
  • دسترسي بهتر بيماران به پزشكان متخصص
  • كاهش نقل و انتقالات غيرضروري بيماران به مراكز درماني
  • بهبود نظام مديريت بيماران در مناطق محروم
  • ثبت اطلاعات پزشكي جهت كاربردهاي تحقيقاتي
  • كاهش هزينه‌هاي درمان مؤثر
  • دسترسي آسان‌تر به تجهيزات تشخيصي و پزشكي


کلمات کلیدی