Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/18 | ایجاد کننده: 41

هموگلوبین گلیکوزیله

بيماران ديابتي در صورتي كه قندخون خود را به درستی كنترل نكنند در معرض خطر ابتلا به عوارض خطرناكي مانند كوري، نارسايي كليه، آسيب عصبي و درگيري پاها، حمله قلبي و سكته مغزي قرار می گیرند. یکی از آزمون هایی که به‌طور معمول جهت اندازه‌گيري و كنترل متوسط قندخون روزانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد هموگلوبين A1C مي‌باشد.

اندازه‌گيري روزانه قندخون، مقدار قند را در همان لحظه نشان مي‌دهد كه اين مقدار به زمان، نوع و مقدار غذايي كه بیمار خورده است بستگي دارد و اينكه آیا آن روز ورزش كرده‌ يا خير، همچنین نوع داروهاي مصرفي هم روي آن تأثير مي‌گذارند. وليكن A1C اطلاعاتي درباره نحوه كنترل قندخون بیمار در طي 12 – 8 هفته گذشته به پزشک مي‌دهد.

انجمن ديابت آمريكا درباره مقادیر A1C توصيه مي‌كند که:

مقادير A1Cحدود متوسط قند خون روزانه
12 درصد 345 ميلي‌گرم بر دسي‌ليتر
11 درصد 310 ميلي گرم بر دسي‌ليتر
10 درصد 275 ميلي گرم بر دسي‌ليتر
9 درصد240 ميلي گرم بر دسي‌ليتر
8 درصد205 ميلي گرم بر دسي‌ليتر


مقادير هدف A1C براي بيماران ديابتيمتوسط قند خون روزانه
7 درصد170 ميلي گرم بر دسي‌ليتر
6 درصد135 ميلي گرم بر دسي‌ليتر
5 درصد100 ميلي گرم بر دسي‌ليتر
4 درصد65 ميلي گرم بر دسي‌ليتر

 

بيماران ديابتي بايد سعي كنند ميزان هموگلوبينA1C خود را در حدود 7 درصد (170 ميلي گرم بر دسي‌ليتر و كمتر از آن) حفظ كنند.
 


کلمات کلیدی