Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/19 | ایجاد کننده: 41

در شرايط استرس، زياد مي خورم چگونه در شرايط استرس زا، از پرخوري اجتناب نمايمتفاوت بين گرسنگي و اشتها را ياد بگيريد. گرسنگي يك احساس فيزيكي است كه به شما مي گويد بدن شما به غذا نياز دارد. اشتها از مغز ناشي مي شود و با احساس و انگيزه بر انگيخته مي شود. موارد ذيل روش هايي براي برخورد با اين احساس هستند:

-شرايطي را كه موجب پر خوري شما مي شود بشناسيد. مقداري را كه مي خوريد و زمان آن و موارد برانگيزاننده را يادداشت نمائيد.

-يك برنامه غذايي مناسب ايجاد نمائيد. حذف وعده غذايي يا به قدر كافي نخوردن، سبب پر خوري مي شود.

-غذاهايي كه شما را وسوسه مي كنند، محدود نمائيد. اگر آن ماده غذايي شكلات است يك قطعه كوچك آن ممكن است احساس نياز شما را بر آورده كند.

-روشهاي مقابله با استرس را تغيير دهيد. بجاي اينكه بخوريد:

ورزش نمائيد. فعاليت (پياده روي، دوچرخه سواري ) براي ذهن و بدن شما مفيد است.

با يك دوست يا عضو خانواده صحبت كنيد.

از دوش آب گرم يا حمام طولاني لذت ببريد.

از خود مراقبت كنيد، به موسيقي كه دوست داريد گوش دهيد و به سينما برويد.

استرس به طرق مختلف بر روي قندخون شما تاثير دارد. با تيم درماني خود در مورد واكنش به استرس صحبت كنيد.

کلمات کلیدی