Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/26 | ایجاد کننده: Admin

آيا زنانی که مبتلا به ديابت بارداری هستند مي توانند باردار شوند؟

EMRI زناني که در سن باروري هستند معمولا دچار ديابت نوع 1 مي باشند. ولي امروزه به علت اين که سن مبتلايان به ديابت نوع 2 هم در حال کاهش است افراد جوانتر هم به ديابت نوع 2 مبتلا مي شوند و آنها هم تمايل به باردار شدن دارند، لذا مبتلايان به ديابت نوع1 و 2مي توانند مستعد باروري باشند. امروزه به علت پيشرفت در کنترل بيماري ديابت و مراقبت هاي شديدي که قبل از بارداري و نيز در حين بارداري صورت مي گيرد و همچنين ورود تکنولوژي در حيطه درمان ديابت از جمله دستگاه هاي اندازه گيري قندخون و در دسترس بودن انواع ابزار تزريق انسولين مانند قلم هاي انسوليني و راحت بودن مصرف آنها، بارداري به شکل طبيعي و داشتن نوزادي سالم براي مادران ديابتي امکان پذير شده است. به شرط آنکه همه دستوراتي که براي نگه داري قند خون در حد طبيعي چه قبل از بارداري و چه در طول دوران بارداري داده مي شود به درستي رعايت شود.آماده کردن بيماران ديابتی برای بارداری

برنامه ريزي براي بارداري بيماران ديابتي بايد چندين ماه قبل از بارداري انجام گيرد. در اين راستا چند ماه قبل از بارداري نه تنها قند خون بيماران ديابتي بايد کاملا تحت کنترل باشد، بلکه اين بيماران بايد نکات زير را رعايت کنند: 1.اين بيماران مي بايست يک مشاوره پزشکي براي تعيين و مشخص کردن ناهنجاري ژنتيکي که ميتواند عارض نوزاد شود داشته باشند.

2.اين بيماران بايد از مشاوره متخصصين تغذيه جهت آشنايي با انواع غذا هايي که بيماران ديابتي در دوران بارداري ميتوانند مصرف کنند برخوردار باشند.

3. بيماران ديابتي نوع دوم که از قرص هاي پائين آورنده قند خون استفاده ميکنند و در دوران بارداري بايد از انسولين استفاده نمايند به مشاوره با پرستاراني نياز دارند که نحوه تزريق انسولين را به آنها آموزش دهند.

4. از نکات مهم ديگر بررسي و تعيين مقدار و نحوه فعاليت بدني است که در دوران بارداري ضرورت دارد.

5.بالاخره استفاده از دستگاه هاي اندازه گيري قند خون در کنترل بيماران ديابتي باردار لازم است.

 
پس براي انجام مراقبت هاي قبل از بارداري،گروههاي زير لازم است به شما کمک کنند:  پزشک معالج شما که براي کنترل ديابت به او مراجعه مي کرديد.  متخصص زنان  متخصص تغذيه و متخصص آموزش ديابتمصرف ويتامين قبل از شروع بارداری

تغذيه مناسب ، مصرف ويتامين ها و مراقبت از مادران را بايستي قبل از بارداري و در هنگام بارداري و بعد از بارداري به طور دقيق و مشخص برنامه ريزي و اجرا کنيم تااز بروز عوارض عصبي در نوزادان جلوگيري شود.يکي از مهم ترين مواد لازم براي مادران باردار اسيد فوليک است .تحقيقات نشان مي دهند که مصرف اسيد فوليک قبل ازشروع بارداري براي کاهش ناهنجاري هاي جنيني بسيار موثر است . عامل دومي که قبل از اقدام به بارداري و در دوران بارداري بر مصرف آن تاکيد ميشود آهن است . مصرف آهن بخصوص در زنان بارداري که دچار فقر آهن هستندتوصيه ميشود.همچنين مصرف مواد گياهي ،سبزيجات ،ميوه ها و غلات براي زنان باردار توصيه ميشود. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت عدم مصرف الکل و دارو هاي مخدر در زمان بارداري مي باشد.همچنين تاکيد زيادي به عدم مصرف دخانيات در زمان قبل از دوران بارداري و در دوران بارداري ميشود.آيا بدن شما آماده بارداری مي باشد؟

شما باید تحت معاينات کامل از نظر وجود عوارض ديابت قرار گيريد. لازم به ذکر است که بعضي از عوارض ديابت مي توانند تحت تاثير بارداري قرار بگيرد. مواردي مانند -رتينوپاتي ديابتي ( درگيري شبکيه چشم در اثر ديابت) که ممکن است در دوران بارداري به وجود آمده و يا در صورت ايجاد قبل از بارداري، در اين دوران ممکن است رو به وخامت بگذارد. قبل از اقدام به بارداري چشمهايتان را از نظر وجود رتينوپاتي بررسي کنيد و سپس طبق برنامه خاصي که پزشکتان براي شما در نظر خواهد گرفت نسبت به معاينه در طول بارداري اقدام کنيد. -فشار خون بالا که به کرات همراه با ديابت ديده مي شود. بيماران ديابتي که به بيماري پر فشاري خون مبتلا مي باشند مي بايست در مورد داروهاي مصرفي و بي خطربودن آنها در دوران بارداري با پزشک خود مشورت نمايند. -بيماري کليوي در صورت وجود، در دوران بارداري مي تواند رو به وخامت بگذارد. انجام آزمايشات تشخيصي جهت بررسي عملکرد کليه بسيار اهميت دارد. چراکه عملکرد نادرست کليه مي تواند اثرات منفي برروي بارداري داشته باشد. -بيماري قلبي و عروقي در صورت عدم درمان، مي تواند در دوران بارداري خطر آفرين باشد. با اين وجود در صورت صلاحديد پزشکتان و درمان بيماري ،شما نيز مي توانيد بارداري طبيعي داشته باشيد.

کنترل قند خون قبل از بارداري همانطور که گفتيم کليد بارداري سالم در افراد ديابتي کنترل صحيح قند خون 3 ماه قبل از بارداري و ادامه دادن آن درطول بارداري( بخصوص 3 ماهه اول بارداري )مي باشد. زيرا در اين دوران (3 ماهه اول بارداري )اندام هاي جنين در حال تشکيل و رشد بوده و عدم کنترل قند خون مي تواند باعث ايجاد ناهنجاري در جنين شود. در زير ميزان قند خون مناسب قبل از بارداري و در طول بارداري ذکر شده است.

قبل از باردايدر طول بارداري
قبل از غذاکمتر از 100کمتر از 90
1ساعت بعد از غذا-کمتر از 140
2ساعت بعد از غذاکمتر از 140کمتر از 120


براي رسيدن به اين سطح از قند خون مي بايست تعادل درستي بين مصرف مواد غذايي ، ورزش و تزريق انسولين برقرار گردد. از اين رو برنامه درماني شامل موارد زير است: - پيروي از رژيم غذايي مناسب - کنترل قند خون توسط بيمار - تزريق انسولين (در صورت لزوم) - شناخت و کنترل هيپوگليسمي(افت قند خون) - فعاليت ورزشي متعادل و متناسب