دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/22 | ایجاد کننده: 89

برگزاری روز جهانی دیابت

هر سال 14 نوامبر مصادف با 23 آبان روز جهانی دیابت نام دارد تا اذهان افراد مختلف جامعه به این مساله معطوف شود. فدراسیون جهانی دیابت هر سال با توجه به اهمیت پرداختن به این موضوع شعاری را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد. این فدراسیون آموزش و پیشگیری از دیابت را شعار این روز جهانی از سال 2009 تا 2013 قرار داد است،به همین منظور همه ساله در چنین روزی مراسم روز جهانی دیابت در درمانگاه دیابت با حضور پر شور بیماران برگزار میگردد.

EMRI EMRI EMRI
 


کلمات کلیدی