دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/22 | ایجاد کننده: 89

آنژيوگرافي وoctچشم

بیماران این درمانگاه اغلب مشکل شبکیه دارند. که عمدتا شامل رتینوپاتی دیابتی و بیماریهای عروقی شبکیه ( از جمله انسداد ورید شریان شیلیه) و دژنراسیون ماکولا وابسته به سن می باشد.

بیماران در درمانگاه چشم ویزیت می شوند و سپس در صورت صلاحدید پزشك به واحد آنژیوگرافی جهت فلورسین آنژیوگرافی فرستاده می شوند. دستگاههای مورد نیاز شامل دستگاه آنژیوگرافی می باشد که ابتدا ماده فلورسین از طریق رگ محیطی تزریق شده و سپس آنژیوگرافی انجام می شود. دستگاههای دیگری نیز در این درمانگاه وجود دارند که شامل: دستگاه OCT: Ocular Coherence Tomograpy می باشد. این دستگاهها نیز تصاویر از شبکیه بیماران در اختیار چشم پزشک قرار می دهند.جهت مشاهده كتابچه ديابت وبيماريهاي چشم بر روي چشم كليك كنيد.

کلمات کلیدی