دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/03/10 | Creator: 50

نوع همایش: سمینار

محل برگزاری: محل بیمارستان شریعتی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن همایش استاد دکتر باستان حق
تاریخ آغاز: 1393/03/29
تاریخ خاتمه: 1393/03/29

توضیح:


  •  زمان : 29 خرداد 1393
  •  ظرفیت : 80 نفر

ثبت EMRI نام در سامانه آموزش مداوم الزامی است.

اعطا امتیاز به شرکت کنندگان در سمینار و اخذ مبلغ حق ثبت نام مطابق جدول ذیل خواهد بود.

نام رشته امتیاز هزینه (ریال )
دکترای علوم تغذیه2.5285000
دکترای پرستاری3.5195000
کارشناسی ارشد پرستاری3.5195000
کارشناسی پرستاری3.5195000
کارشناسی تغذیه2.5195000
کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی3.5195000
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی3.5195000
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 3.5195000
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان3.5195000
کارشناسی ارشد پرستاری نظامی3.5195000
کارشناسی ارشد علوم بهداشت در تغذیه2.5195000
کارشناسی ارشد علوم تغذیه2.5195000
کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه2.5195000پرداخت هزینه ثبت نام

نام بانکبانک ملت
آدرس بانکشعبه هجرت کدشناسه 14907
نام صاحب حسابشماره حساب درآمد اختصاصی غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره حساب2761900442
جزئیات پرداختنام شخص شرکت کننده در همایش

ارتباط با دبیرخانه سمینار : 88220073

جهت مشاهده مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان سمینار بر روی فایل ضمیمه کلیک نمایید.


فایل ضمیمه
Keywords