دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقشه سایت      

1392/10/14 | Creator: 118

آموزش هاي متمركز بر روزه داري در ماه رمضان در بيماران ديابتي ،‌ اين اختيار را به بيماران مي دهد كه الگوي زندگي خود را در ماه رمضان تغيير دهند كه اين مسئله مي تواند تعداد موارد ابتلا به هايپوگلايسمي ( كاهش قند خون ) را در ماه رمضان كاهش دهد و باعث پيشگيري از افزايش وزن و بهبود كنترل قند خون شود.